TERUG--->

Wedstrijdreglement

Art 1
De inschrijvingen gebeuren van 1200Hr tot 1245Hr.
De trekking van de plaatsen zal gebeuren vanaf 1245Hr.
De deelname per wedstrijd bedraagt €3.
Art 8
Voederen met Vers de Vase is VERBODEN. Er mag wel mee gevist worden.
Art 2
Er wordt gevist van 1400Hr tot 1800Hr.
Art 9
Er wordt gevist op zuiver gewicht. D.W.Z. 1gram is 1 punt.
Art 3
Signalen
1° Signaal: Controle van het visvoeder 30’ voor aanvang van de wedstrijd
2° Signaal: Voederen.
3° Signaal: Vissen en einde zwaar voederen
4° Signaal: Nog 5’ wedstrijd............. 5° Signaal: Einde vissen
Art 10
In geval van ex-aequo:Voor de individuele wedstrijd krijgen deze vissers dezelfde plaats toegewezen.
Clubkampioenschap: De uitslag van de twee beste beurten telt voor de eindrangschikking.
In geval van ex-aequo zal het totaal gewicht tellen voor het bepalen van de plaats in de rangschikking.
Art 4
Tijdens de wedstrijd mag er niet meer zwaar gevoerd worden. Enkel licht bijvoeren is toegestaan.
Art 11
Een gehaakte vis moet binnen de sector van de visser blijven.
Een sector gaat van het midden tussen twee vissers aan ene kant tot het midden van twee visser aan de andere kant.
Art 5
De vis moet voor het eindsignaal gevangen zijn. D.w.z.: de vis moet zich of in het schepnet of uit het water bevinden.
Art 12
Indien een visser en niet in slaagt om zijn gehaakte vis binnen zijn sector te houden dan moet hij zijn lijn breken.
Zo dit niet gebeurt en er volgt een klacht, dan zal de in overtreding zijnde visser gediskwalificeerd worden.
Art 6
De Max. hengellengte bedraagt:
- Stok 9,5 m
-Draad 6 delen (vanaf de top van de stok tot aan de haak)
Art 13
Indien een van de hierna vermelde vissoort gevangen wordt dat moet deze onmiddellijk terug gezet worden.
De visser ontvangt hiervoor een aantal vaste punten ongeacht het gewicht:
•Steur = 3000Ptn - Goudkarper = 1000Ptn
Art 7
Het voer is beperkt tot 4 L nat, niet aangedrukt en gezeefd voeder.
Daarbij mag er nog 2.2 Pints maden en 2.2 Pints granen gebruikt worden.
Art 14
Een klacht moet ingediend worden voordat de weging gebeurt. Het is wenselijk om eventuele
NEUTRALE getuigen te vermelden.De wedstrijdjury bestaat uit: Hubert Krahy, Luc Dotremont en Gilbert Tollet.
Bij afwezigheid van een der juryleden, zal Jean Stienen de plaats innemen voor zover er geen klacht tegen hem lopende is.
Indien dit wel het geval is dan neemt Guido Dayers de plaats in.
Art 15: De vissers haalt zelf zijn leefnet uit het water en plaats de vis in het weegnet.